A1+ Frąckowiak

Nazwa kursu:

Język rosyjski ogólny. Poziom A0+/A1.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które bardzo krótko uczyły się rosyjskiego, często samodzielnie, lub uczyły się go dawno temu i chciałyby w bezstresowy sposób przypomnieć sobie podstawy i poszerzyć swoje umiejętności.

Prowadzący:

mgr Małgorzata Frąckowiak

Adres mailowy:

mfrack@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams lub stacjonarnie*: w zależności od preferencji kursantów.

*niepotrzebne skreślić

Język zajęć:

rosyjski i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

znajomość alfabetu rosyjskiego, umożliwiająca przeczytanie i napisanie prostego tekstu.

Podręcznik:

Wrzesińska Anna, От А до Я. Kurs języka rosyjskiego. Dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw. A1.

+ autorskie materiały prowadzącego

Termin/godzina zajęć:

czwartek, godz. 18.00- 19.30

Tematyka kursu:

  1. podstawowa informacja dotycząca swojej osoby i rodziny;
  2. zastosowanie form grzecznościowych w zależności od kontekstu sytuacyjnego;
  3. opisanie swojego dnia w różnorodnych kontekstach czasowych;
  4. odniesienie się do autentycznych aktualnych problemów;
  5. zagadnienia gramatyczne niezbędne dla sprawności komunikacyjnych odpowiadających poziomowi A1.

Cele kursu:

  1. przypomnienie / poznanie podstawowych konstrukcji językowych niezbędnych do komunikowania się w języku rosyjskim;
  2. komunikowanie się na poszczególnych poziomach w zakresie podstawowych sytuacji życia codziennego.

Planowane efekty kształcenia:

  1. utrwalenie sprawności czytania i pisania;
  2. przypomnienie i poszerzenie słownictwa, szczególnie w kontekście sprawności słuchania, czytania ze zrozumieniem i mówienia;
  3. umiejętność stosowania poszczególnych kategorii i form gramatycznych niezbędnych dla komunikowania się na poziomie A1.

Metody pracy:

nastawione na realizację podejścia komunikacyjnego

Techniki pracy:

różnorodne ćwiczenia i zadania nastawione na rozwijanie poszczególnych sprawności językowych z naciskiem na ich komunikacyjne znaczenie.

Forma zaliczenia końcowego:

na podstawie uczestnictwa w zajęciach

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się