Nazwa kursu:

Język włoski A2 (po 90h)

Prowadzący:

Magdalena Jeżewska

Adres mailowy:

magje@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online platforma Teams

Język zajęć:

Włoski/polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A1+ (6 jednostek podręcznika)

Podręcznik:

Nuovo Progetto Italiano (starsza wersja) od jednostki 7

Termin/godzina zajęć:

Poniedziałek 16.20-17.50

Tematyka kursu:

Kurs ogólny: kontynuacja tematyki z poprzednich kursów:

- powtórka tematyki związanej z kuchnią i posiłkami;

- kino, film, opowiadanie treści filmu, relacjonowanie wydarzeń z wykorzystaniem następstwa czasów, wyrażanie opinii;

- zakupy spożywcze, sklepy, wyrażenie ilości, dialogi w sklepie;

- zakupy odzieżowe, moda, ubrania, dialogi w sklepie;

- gramatyka: czasy passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, zaimki dopełnienia bliższego w czasie teraźniejszym i przeszłym, zaimek cząstkowy „ne”, czasownik zwrotny we wszystkich czasach, forma bezosobowa;

Cele kursu:

- Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie umiejętności porozumienia się w  podstawowych sytuacjach życia codziennego na poziomie A2 - kontynuacja

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur językowych na poziomie A2 - kontynuacja

- Opanowanie zagadnień gramatycznych na poziomie A2 - kontynuacja

Planowane efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć kursant:

- relacjonuje wydarzenia z wykorzystaniem następstwa czasów;

- wyraża opinię;

- prawidłowo wyraża ilość;

- prawidłowo stosuje zaimki dopełnienia bliższego i zaimek cząstkowy w zakupach spożywczych i odzieżowych;

- prawidłowo stosuje czasownik zwrotny i formę bezosobową;

Metody pracy/ techniki pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;

Konwersacje – wypowiedzi na zadany temat,

Konwersacje – pytanie/odpowiedź

Metoda ćwiczeniowa – wspólna analiza materiału gramatycznego oraz wykonanych ćwiczeń;

Wspólne ćwiczenia online;

Demonstracje prostych filmików;

Forma zaliczenia końcowego:

Testy po każdym dziale.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się