Nazwa kursu:

Język włoski dla początkujących A1 (od zera)

Prowadzący:

Magdalena Jeżewska

Adres mailowy:

magje@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online platforma Teams

Język zajęć:

Polski/włoski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

brak

Podręcznik:

Nuovo Progetto Italiano (starsza wersja)

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

wtorek, 16.20-17.50

Tematyka kursu:

Kurs ogólny: wymowa, alfabet; rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, liczba; czas teraźniejszy regularny i nieregularny, podstawy przyimków, liczby, godziny; umiejętność przedstawienia się, opowiedzenia o sobie, o kimś, czas wolny, rozkład dnia, mieszkanie;

Cele kursu:

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia i umiejętności porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Planowane efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć kursant:

-zna zasady czytania i pisania w języku włoskim;

-zna rodzajniki, rzeczowniki, przymiotniki, liczbę, rodzaj i stosuje je w wypowiedziach;

-potrafi odmienić czasowniki regularne i nieregularne oraz zastosować je w wypowiedziach;

-zna podstawowe formy przyimków i umie je zastosować;

-liczy do 1000;

-potrafi opowiedzieć o sobie oraz o kimś;

-umie opisać swoje miejsce zamieszkania;

-opowiada o swoich codziennych czynnościach i czasie wolnym stosując przysłówki częstotliwości

Metody pracy/techniki pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;

Konwersacje – wypowiedzi na zadany temat,

Konwersacje – pytanie/odpowiedź

Metoda ćwiczeniowa – wspólna analiza materiału gramatycznego oraz wykonanych ćwiczeń;

Wspólne ćwiczenia online;

Demonstracje prostych filmików;

Forma zaliczenia końcowego:

Testy po każdym dziale lub jeden test na koniec zajęć

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się