Język angielski

Zapraszamy do napisania testu, który określi stopień Twojego zaawansowania języka angielskiego. Test składa się ze 100 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź możesz uzyskać 1 punkt. Następująca liczba punktów kwalifikuje: 

poniżej 10 pkt. – do grupy początkującej

11 -20 pkt. – do grupy A1

21 - 47 pkt. – do grupy A2

48 -71 pkt. – do grupy B1

72 - 95 pkt. – do grupy B2 

96-100 pkt.- do grupy C1

Przerwij rozwiązywanie testu, jeśli stwierdzisz, że poziom trudności pytań przekracza Twoje kompetencje językowe - tylko dzięki temu obraz Twoich umiejętności językowych nie będzie zafałszowany! Życzymy powodzenia! Więcej o teście

Wykonaj test!