Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji letniej poprawkowej 2022/2023 został wyznaczony następujący termin egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich:12 września 2023 r. (wtorek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 31 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 (czwartek) i trwać będzie do 10 września 2023 r. godz. 24.00 (niedziela).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Koordynatorzy ds. USOS