Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języka obcego

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2023/2024 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

  • 6 lutego 2024 r. (wtorek) godz. 10.00 - 11.30

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 26 stycznia 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 4 lutego 2024 r. godz. 24.00 (niedziela).

  • 15 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 9 lutego 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 13 lutego 2024 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu przewidziane dla studentów poszczególnych wydziałów.   

Na egzaminie należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 6 lutego 2024 r. nie dokonują rejestracji w terminie 26.01-4.02.2024 r. Na termin poprawkowy zostanie uruchomiona odrębna rejestracja.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 26.01.2024 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji), zazwyczaj w ciągu doby od wpisania oceny przez prowadzącego.

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Koordynatorzy ds. USOS