Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w następujących terminach:

6 września 2023 godz. 9.30, sala 312 Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6

6 września 2023 godz. 10.30, sala 311 Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6


11 września 2023 godz. 10.15, sala 1.52 Collegium Historicum Novum (Kampus Morasko)

Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego ustnego obowiązkowa jest rejestracja na egzamin. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt telefoniczny (61 829 29 57) lub poprzez e-mail (lektorat@amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia) i planują 12 września 2023 r. przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego pisemnego z języka angielskiego.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej.

UWAGA! Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja na stronie ul.amu.edu.pl (termin rejestracji: 31 sierpnia 2023 do 10 września).

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z zasadami egzaminu ustnego oraz zasadami egzaminu certyfikacyjnego 2022/2023, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl (zakładka egzamin certyfikacyjny).

Kontakt: Studium Językowe UAM, tel. 61 829 29 57