Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji letniej 2023/2024 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

  • 25 czerwca 2024 r. (wtorek) godz. 10.00 - 11.30

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 17 czerwca 2024 r. godz. 9.00 (poniedziałek) i trwać będzie do 23 czerwca 2024 r. godz. 24.00 (niedziela).

  • 10 września 2024 r. (wtorek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 30 sierpnia 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 8 września 2024 r. godz. 24.00 (niedziele).

Rejestracja dostępna będzie poprzez system ul.amu.edu.pl.

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu przewidziane dla studentów poszczególnych wydziałów.   

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 14.06.2024 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Koordynatorzy ds. USOS