Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin ustny

Studium Językowe UAM informuje, że rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego odbędzie się w terminie:  
od 08 maja 2023 r. godz. 9.00 do 21 maja 2023 r. godz. 24.00

Rejestracja odbędzie się na stronie  ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny została podzielona na poszczególne Wydziały. Jednak student ma możliwość rejestracji na egzamin ustny w dowolnym terminie i na dowolnym Wydziale pod warunkiem, że są wolne miejsca.  

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2022/2023 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2022/2023 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2022/2023 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się  do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin certyfikacyjny ustny na stronie ul.amu.edu.pl będzie miał możliwość zapisania się na egzamin poprzez Studium Językowe UAM tylko i wyłącznie do grup, gdzie są wolne miejsca.

Kontakt: Studium Językowe UAM, tel. 61 829 29 57