Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty języka obcego specjalistycznego

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 16 lutego 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2022/2023 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 5 marca 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

* Wydział Prawa i Administracji – kierunki Prawo i Administracja – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego
w semestrze letnim),

* Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),

* Wydział Teologiczny – kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów 3 roku, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego),

* Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30,

* Wydział Archeologii – 11.00,

* Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3-semestralnych  (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) -  11.30,

* Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków
3-semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30,

* Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy (studenci pozostałych kierunków zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatora ds. USOS) – 12.00.

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat
z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

- studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 ukończyli lektorat na poziomie B22,

- studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego
w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego
w semestrze zimowym 2022/2023 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup,
w których realizowali lektorat w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM