Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki – 9.00

Wydział Biologii – 9.30

Wydział Chemii – 10.00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30

Wydział Fizyki – 11.00

Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30

Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii
i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30

Wydział Prawa i Administracji – 14.00

Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30

Wydział Teologiczny – 15.00

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 12 lutego 2024 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego

języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku z wyjątkiem Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu:

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21,

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22,

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2023/2024 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu:

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie A1,
w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1,

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2,

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1.

Studenci Wydziału Neofilologii – kierunek – filologia germańska nie biorą udziału w rejestracji - zostaną zapisani do grup przez Koordynatora na podstawie wyników testu poziomującego.

Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM