Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty z języków obcych specjalistycznych

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. (czwartek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2023/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00.
Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

  • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo oraz kierunek Administracja (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim) – 9.00,
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
  • Wydział Teologiczny – tylko kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat z języka specjalistycznego),
  • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30,
  • Wydział Archeologii – 11.00,
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3-semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30,
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3-semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30,
  • Wydział Fizyki – tylko kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00. Pozostałe kierunki zostaną dodane do grup przez koordynatora.
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – godz. 12.30 (kierunki prowadzone w j. polskim).

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

- studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 ukończyli lektorat na poziomie B22,

- studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:

Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2023/2024 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup, w których realizowali zajęcia w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM