Data publikacji w serwisie:

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego

Studium Językowe UAM informuje, że rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego odbędzie się w terminie:  
od 12 grudnia 2023 r. godz. 9.00 do 03 stycznia 2024 r. godz. 23.59

Rejestracja odbędzie się na stronie  ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny została podzielona na poszczególne Wydziały. Jednak student ma możliwość rejestracji na egzamin ustny w dowolnym terminie i na dowolnym Wydziale. W przypadku braku miejsc na danym Wydziale należy wybrać dostępny termin na innym Wydziale.
UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na tutaj).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych
I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze letnim 2022/2023 i nie przystąpili do egzaminu w sesji letniej 2022/2023 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin certyfikacyjny ustny na stronie ul.amu.edu.pl będzie miał możliwość zapisania się na egzamin poprzez Studium Językowe UAM tylko i wyłącznie do grup, gdzie są wolne miejsca.


Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z zasadami egzaminu ustnego.
Kontakt: Studium Językowe UAM tel. 61 829 29 57