Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na ustny egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego

Studium Językowe UAM informuje, że rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego odbędzie się w terminie:

od 13 grudnia 2022 r. godz. 9.00 do 2 stycznia 2023 r. godz. 24.00

Rejestracja odbędzie się na stronie  ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny została podzielona na poszczególne Wydziały. Jednak student ma możliwość rejestracji na egzamin ustny w dowolnym terminie i na dowolnym Wydziale pod warunkiem, że są wolne miejsca.  

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze letnim 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji letniej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się
do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z zasadami egzaminu certyfikacyjnego ustnego, który dostępny jest na stronie Studium sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM