Data publikacji w serwisie:

Warsztaty autoprezentacji

Drodzy Studenci!

Kolejna edycja konkursu projakościowego UAM daje Wam szansę udoskonalenia umiejętności miękkich oraz rozwinięcia języka angielskiego używanego w środowisku pracy!

W czasie 10-12 godzinnych praktycznych warsztatów online, Emotions at the Speaker's Service, przećwiczycie umiejętność autoprezentacji oraz obrony własnego punktu widzenia w kontekście akademickim oraz w miejscu pracy – również w wykorzystaniem technik prezentacji multimedialnej!

Spotkanie z trenerem wizerunku (8h w języku angielskim i 2-4 h w języku polskim), w dogodnym dla Was terminie, umożliwi głębsze poznanie siebie oraz rozwój swych mocnych stron w komunikacji.

Początek modułu w języku angielskim: czwartek 13 kwietnia, godz. 18.00-19.30 (istnieje możliwość nieznacznej modyfikacji czasu spotkań).

Kurs jest adresowany do studentów UAM, którzy ukończyli pierwszy rok studiów (licencjackich lub magisterskich). Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia do 4 kwietnia na adres: danuta.furszpaniak@gmail.com .

Ilość miejsc ograniczona :)

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!