Data publikacji w serwisie:

Zajęcia z języków obcych w ramach wolnych żetonów

Studium Językowe UAM przedstawia ofertę dodatkowych zajęć z języka obcego w ramach wolnych żetonów. Dotyczy ona studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy nie wykorzystali 4 przysługujących żetonów na realizację obowiązkowego lektoratu (zakończyli lektorat na poziomie B2.2 pozytywną ocenę w systemie USOS) lub zostali zwolnieni z lektoratu na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

Żetony przyznawane są według schematu:

  1. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu A2 wykorzystał 4 żetony i nie posiada wolnego żetonu.
  2. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B1 wykorzystał 3 żetony. Pozostały 1 żeton może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
  3. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B2.1 wykorzystał 2 żetony. Pozostałe 2 żetony może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
  4. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B2.2 wykorzystał 1 żeton. Pozostałe 3 żetony może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
  5. Studentom zwalniającym się z uczestnictwa w lektoracie na I roku na podstawie certyfikatu zewnętrznego przysługują 4 żetony do rejestracji do grup wolnych żetonów.
  6. Studentom zwalniającym się z uczestnictwa w lektoracie po I roku na podstawie certyfikatu zewnętrznego żetony nadawane są ręcznie przez właściwego koordynatora z ramienia SJ w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

Rejestracja żetonowa do grup wolnych żetonów rozpocznie się od  06.02.2024 r. godz. 9.00   i trwać będzie do  03.03.2024 r. godz. 24.00. Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Proponowane grupy wolnych żetonów są widoczne, (nieaktywne)  już od  05.02.2024

Student który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Koordynatorzy ds. USOS