Nazwa kursu:

Academic English, Advanced (kontynuacja kursu dla doktorantów), semestr 2 z 4

Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS

Prowadzący:

mgr Joanna Grzelaczyk-Basek

Adres mailowy:

jbasek@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalne na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2/C1

Podręcznik*:

EXPERT IELTS, rozdziały 4-6

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Czwartek 10:30-12:00

Tematyka kursu:

Academic English (skomercjalizowane społeczeństwo (elementy Business English), życie w przyszłości, prawo)

Cele kursu:

celem kursu będzie opanowanie materiału zawartego w rozdziałach 4-6 podręcznika, kurs nastawiony na umiejętności akademickie

Planowane efekty kształcenia:

Gramatyka - słuchacz aktywnie używa następujących struktur: form and subordinate clauses, signposting words, reporting structures, linking ideas, cleft sentences

Mówienie: słuchacz wypowiada się na tematy związane z programem, potrafi prezentować temat, argumentować i dyskutować, buduje wypowiedzi ustne i pisemne o charakterze akademickim

Język słuchany: słuchacz potrafi zrozumieć prezentowane materiały audio i wideo oraz wykonać zadania egzaminacyjne. Potrafi analizować i streścić wysłuchane formy.

Słownictwo: słuchacz zna i aktywnie używa następujących grup słownikowych: academic verbs and collocations for thoughts and beliefs, language of invention and innovation, expressing quantity, agreement and disagreement, describing an experience, verbs for argument and opinion, collocations for argument

Język pisany: słuchacz potrafi pisemnie wypowiedzieć się na następujące tematy: write about unknown processes, interpret statistical data and describe a chart oraz użyć języka przynależnego odpowiednim formom

Metody pracy:

dyskusja, praca z tekstem, metoda warsztatowa, demonstracje audio i video, praca w grupach, prezentacje, język pisany

Forma zaliczenia końcowego:

test w formie on-line

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się