Nazwa kursu:

Język francuski, poziom średnio zaawansowany   kontynuacja – poziom B1

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h /semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

zajęcia online, MS Teams

Język zajęć:

j. francuski / j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs

po minimum ok. 200 godzinach nauki

Podręcznik :

Wybrane materiały z podręczników:

- Alter Ego 3 (B1 –  od : dossier 4)

Wszystkie lekcje + materiały udostęniane na Ms Teams.

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

wtorki, godzina 18.00-19.30

Tematyka kursu:  

język francuski ogólny

Cele kursu:

- rozwijanie sprawności językowych receptywnych i produktywnych: mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie B1,

- opanowanie adekwatnego zakresu słownictwa zgodnie z podręcznikiem (zwroty, struktury językowe na poziomie B1,

- poszerzanie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej,

- zaznajomienie się z istotnymi elementami kultury krajów francuskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- umiejętność użycia w mowie i piśmie słownictwa z zakresów tematycznych zgodnych z tematyką podejmowaną w podręczniku, takich jak: edukacja, ekologia, podróże, kuchnia, książki, film, piosenka, sport, praca, przygoda,

- umiejętność spontanicznego reagowania stosownie do sytuacji komunikacyjnej: wyrażanie emocji, odczuć, opinii, użycie stosownej argumentacji,

- umiejętność stosowania w mowie i w piśmie czasów i konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej na poziomie B1,

- rozumienie tekstów pisanych i nagrań o tematyce ogólnej zgodnych z zainteresowaniami i adekwatnym zakresem leksykalno-gramatycznym na poziomie B1,

- umiejętność zredagowania wypowiedzi pisemnych: maila, listu, informacji, notatki reklamującej produkt, krótkiego streszczenia zgodnie ze swoim obszarem zainteresowań.

Metody/techniki pracy:

- elementy metod : komunikacyjnej, audiolingwalnej, gramatyczno-tłumaczeniowej,

- aktywne słuchanie/czytanie, interakcje/ dialogi, uzupełnianie luk, redagowanie tekstów wg podanych schematów,

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, skojarzenia, zagadki, ciekawostki językowe, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenki, materiałów audiowizualnych, ćwiczeń interaktywnch.

Forma zaliczenia końcowego:

- udział/aktywność w zajęciach (wypowiedzi ustne, quizy, testy, tłumaczenia),

- praca własna (zadania domowe, wypowiedzi pisemne, testy, tłumaczenia).

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się