Nazwa kursu:      

Język francuski dla początkujących

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 godzin/semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:                      

zajęcia stacjonarne w siedzibie SJ UAM

Język zajęć:                    

polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs

bez znajomości języka

Podręcznik:

Scénario 1, Hachette

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Środy, 17.00-18.30, sala 333

Tematyka kursu: język francuski ogólny

Cele kursu:

Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie czytania, mówienia, pisania i rozumienia tekstów pisanych oraz słuchanych w języku francuskim.

Planowane efekty kształcenia:

- nabycie umiejętności formułowania prostych pytań, budowania odpowiedzi, redagowania krótkich wypowiedzi z zakresu życia codziennego dotyczących miejsca zamieszkania, rozkładu dnia, sposobu spędzania czasu wolnego, cech rzeczy, opisu osób,

-  nabycie umiejętności stosowania w mowie i w piśmie podstawowych konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,

-  umiejętność rozumienia prostych tekstów pisanych i słuchanych o tematyce ogólnej,

- umiejętność redagowania prostych tekstów (maile, wiadomości, kartki pocztowe).

Metody pracy:

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, ćwiczenia interaktywne (wordwall, liveworksheets), skojarzenia, powtórzenia, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenek, slajdów,

- aktywne słuchanie, dialogi w parach, głośne czytanie, uzupełnianie luk w tekście, tłumaczenia, redagowanie tekstów.

Forma zaliczenia końcowego:

- udział w zajęciach,

- praca własna (zadania domowe/ wypowiedzi pisemne/ testy, tłumaczenia).

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się