Nazwa kursu:

A1+ - kontynuacja (po 30 godzinach nauki)

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30/semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

zajęcia stacjonarne w siedzibie SJ UAM

Język zajęć:

j. francuski / j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs

30 godzin nauki

Podręcznik:

Scénario 1, wyd. Hachette, od modułu 3

Wszystkie lekcje+materiały udostęniane na Ms Teams.

Możliwość wypożyczenia podręcznika w bibliotece Studium Językowego.

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

czwartki, godz. 18.30-20.00, Collegium Heliodori, sala 334

Tematyka kursu:  

język francuski ogólny

Cele kursu:

- rozwijanie sprawności językowych receptywnych i produktywnych: mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie A1+,

- opanowanie adekwatnego słownictwa zgodnie z zakresem językowym przewidzianym w podręczniku (zwrotów, struktur językowych na poziomie A1+,

- nabycie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego,

- zaznajomienie się z istotnymi elementami kultury krajów francuskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- umiejętność formułowania pytań, budowania odpowiedzi, reagowania stosownie do sytuacji komunikacyjnej (pytania/reakcje związane z potrzebami życia codziennego, zainteresowaniami, udzielaniem informacji o sobie i innych, wyrażaniem, propozycji/zgody/odmowy/zdziwienia/ niezadowolenia),

- umiejętność redagowania prostych wypowiedzi z zakresu życia codziennego, dotyczących: wakacji, wspomnień z dzieciństwa, opisu miejsca zamieszkania, rozkładu dnia, sposobu spędzania czasu wolnego, planów na przyszłość,

- umiejętność stosowania w mowie i w piśmie czasów i konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w zakresie przewidzianym przedmiotem,

- umiejętność prowadzenia prostej rozmowy na tematy związane z życiem codziennym, zgodne z obszarem zainteresowań (przy założeniu, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy),

- rozumienie tekstów pisanych i nagrań o tematyce ogólnej na poziomie A1+ pod względem leksykalnym, gramatycznym i pragmatycznym,

- rozumienie zwrotów i często używanych wyrażeń dotyczących życia codziennego, zainteresowań, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy).

Metody/techniki pracy:

- elementy metod : audiolingwalnej (ALM), gramatyczno-tłumaczeniowej, komunikacyjnej,

- aktywne słuchanie/czytanie, interakcje/ dialogi, uzupełnianie luk, redagowanie tekstów wg podanych schematów,

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, skojarzenia, zagadki, ciekawostki językowe, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenki, materiałów audiowizualnych,

Forma zaliczenia końcowego:

- udział/aktywność w zajęciach (wypowiedzi ustne, quizy, testy, tłumaczenia),

- praca własna (zadania domowe/ wypowiedzi pisemne/ testy, tłumaczenia).

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się