Nazwa kursu:

Kurs języka francuskiego na poziomie A1+ (po 30 godzinach nauki)

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h/semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

lektorat - zajęcia online, Ms Teams

Język zajęć:

j. francuski, j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

po 30 godzinach nauki języka

Podręcznik :

Scénario 1, wyd. Hachette

Wszystkie lekcje+materiały udostęniane na Ms Teams.

Możliwość wypożyczenia podręcznika w bibliotece Studium Językowego.

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

wtorki, godz. 20.00-21.30

Tematyka kursu:  

język francuski ogólny

Cele kursu:

- rozwijanie sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie A1+,

- opanowanie adekwatnego słownictwa, zgodnie z zakresem językowym przewidzianym w podręczniku (zwrotów, struktur językowych na poziomie A1+ ),

- nabycie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego,

- zaznajomienie się z istotnymi elementami kultury krajów francuskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- nabycie/odświeżenie umiejętności formułowania pytań, budowania odpowiedzi/reagowania stosownie do sytuacji komunikacyjnej (pytanie o drogę, samopoczucie, zainteresowania, upodobania, udzielenie informacji o sobie, miejscu zamieszkania, zawodzie, pasjach, wyrażanie zgody/odmowy, udzielanie prostych informacji), redagowania prostych wypowiedzi z zakresu życia codziennego, dotyczących np.: miejsca zamieszkania, rozkładu dnia, sposobu spędzania czasu wolnego, cech rzeczy, opisu osób (wygląd, charakter),

-  nabycie/odświeżenie umiejętności stosowania w mowie i w piśmie konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,

-  umiejętność rozumienia tekstów pisanych i nagrań o tematyce ogólnej na poziomie A1+,

- umiejętność redagowania prostych tekstów (maile, krótkie listy nieformalne, kartki pocztowe).

Metody/techniki pracy:

- elementy metod : komunikacyjnej, audiolingwalnej (ALM), gramatyczno-tłumaczeniowej,

- aktywne słuchanie/czytanie, interakcje/ dialogi, uzupełnianie luk, redagowanie tekstów wg podanych schematów,

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, skojarzenia, zagadki, ciekawostki językowe, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenki, materiałów audiowizualnych,

Forma zaliczenia końcowego:

- udział/aktywność w zajęciach (wypowiedzi ustne, quizy, testy, tłumaczenia),

- praca własna (zadania domowe/ wypowiedzi pisemne/ testy, tłumaczenia).

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się