Język łaciński

Język łaciński

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na semestr zimowy 2023/2024
zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl

Nazwa kursu:

Język łaciński dla początkujących (od zera)

Prowadzący:

Marzena Nastał

Adres mailowy:

nastka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

brak

Podręcznik:

H. Oberg, Lingua Latina per se illustrata;

materiały własne prowadzącego

Termin/godzina zajęć:

Czwartek 17.00-18.30

Tematyka kursu: Kurs ogólny: alfabet, wymowa, akcent; rzeczowniki i przymiotniki deklinacji I i II; czas teraźniejszy strony czynnej i biernej; czasownik nieregularny „być” w czasie teraźniejszym; przyimki; składnia Accusativus cum infinitivo

Cele kursu:  opanowanie podstaw języka łacińskiego w zakresie czytania, pisania oraz tłumaczenia prostych zdań preparowanych

Planowane efekty kształcenia: Po zakończeniu zajęć kursant:

- zna zasady czytania, wymowy, akcentowania w j. łacińskim;

- zna odmianę rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II;

- zna odmianę czasownika nieregularnego „być’ w czasie teraźniejszym;

- zna odmianę czasowników w czasie teraźniejszym w stronie czynnej i biernej;

- zna podstawowe przyimki i ich znaczenie

- rozpoznaje składnię Accusativus cum infinitivo w zdaniu i potrafi tłumaczyć

Metody pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu czytanego

Metoda ćwiczeniowa – analizowanie materiału gramatycznego i ćwiczeń

Wspólne ćwiczenia

Forma zaliczenia końcowego: test zaliczeniowy

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się