Nazwa kursu:

Nowa grupa A1. Niemiecki od podstaw.

Tytuł:  Deutsch ist einfach!! (Niemiecki jest łatwy!)

Prowadzący:

Beata Nowakowska

Adres mailowy:

beanowa@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć

On line

Język zajęć

Niemiecki (tłumaczenie zagadnień gramatycznych z użyciem języka polskiego)

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Nie dotyczy

Podręcznik:

Momente A1.1 Kursbuch / Arbeitsbuch wyd. Hueber

Termin/godzina zajęć:

Środa, godzina 18.00 – 19:30

Tematyka kursu: Zapoznanie się z podstawowymi zwrotami oraz zasadami gramatycznymi języka niemieckiego w sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego.

Cele kursu: Niemiecki jest prosty!! Zdobycie  podstawowych umiejętności w sprawnościach mówienia, czytania , pisania oraz słuchania w języku niemieckim.

Planowane efekty kształcenia: Uczestnik po zakończeniu kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, pisze krótkie maile i smsy, rozumie krótkie wypowiedzi ustne.

Metody i techniki pracy:

Ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z pomocą podręcznika, dodatkowych materiałów dydaktycznych , zabaw językowych , praca indywidualna, w parach lub grupach

- zajęcia w plenum z wykorzystaniem podręcznika wyświetlanego przez lektora

- praca samodzielna z dodatkowymi materiałami dostępnymi online

- praca w grupach

- zastosowanie platform e-learningowych  Teams, Wordwall, Kahoot, Quizlet.

Forma zaliczenia końcowego:

- udział w zajęciach,

- praca własna (zadania domowe/ wypowiedzi pisemne/ testy, tłumaczenia).

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się