Nazwa kursu:

Język niemiecki poziom B1+ kontynuacja

Prowadzący:

mgr Anastazja Korska

Adres mailowy:

anastazja.korska@gmail.com

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

niemiecki, polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1+ kontynuacja

Podręcznik*:

Menschen B1 zaczniemy od rozdziału nr 21 ( podręcznik ma 24 rozdziały), czyli kontynuujemy podręcznik B 1.2. Będę też posiłkowała się też tekstami z podręcznika So geht’s noch besser neu A2 – B1.

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Środa w godz. 18.30 – 20.00

Tematyka kursu:

opieram się na podręczniku Menschen na poziomie B1+. Poruszane tu tematy dotyczą życia codziennego. W podręczniku są poruszane m.in. następujące tematy: dokształcanie się, ogólne zasady przy rozmowach kwalifikacyjnych, etapy życia, polityka i społeczeństwo, sztuka, podróżowanie.

Cele kursu:

poszerzenie słownictwa i ćwiczenie struktur gramatycznych na poziomie B1+ (zdania okolicznikowe sposobu, zdania ze spójnikami wieloczłonowymi, Konjunktiv II Plusquamperfekt, przyimki łączące się z różnymi przypadkami, Passiv z czasownikami modalnymi, imiesłowy,  rozumienie tekstów pisanych i tekstów ze słuchu).

Planowane efekty kształcenia:

umiejętność uczestniczenia w dyskusji na tematy związane z życiem codziennym, umiejętność wypowiadanie własnego zdania na poruszane tematy w podręczniku Menschen B1 oraz na przygotowane przeze mnie zagadnienia, które wprowadzam tekstami z innych źródeł. Przy okazji tych rozmów pojawiają się nowe tematy, inicjowane przez uczestników, na które każdy chętnie się wypowiada.

Metody pracy:

praca z podręcznikiem Menschen na poziomie B1 oraz wybiórczo z podręcznikiem So geht’s noch besser neu A2 – B1 A.Fischer-Mitziviris, S.Janke-Papanikolau, praca z podręcznikami do nauki gramatyki (Repetytorium Bęzy; Grammatik A. Kryczyńska-Pham, J.Łuczak; Wielka Gramatyka Języka Niemieckiego E.Chabros, J.Grzywacz; Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik Dreyer/Schmitt, Niemiecki w tłumaczeniach J. Plizga, materiały własne), Deutsch üben Wortschatz &Grammatik B1 wydawnictwa Hueber.

Forma zaliczenia końcowego:

jeżeli uczestnicy życzą sobie, przygotowuję test gramatyczno – leksykalny.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się