Nazwa kursu:

Język niemiecki dla początkujących (kontynuacja po 30h nauki)

Prowadzący:

Aurelia Pawlicka

Telefon kontaktowy:

604 248 671

Adres mailowy:

pawlicka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h/semestr

Forma zajęć:

online

Język zajęć:

niemiecki i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A1.1+ (po 30h nauki)

Podręcznik*:

Schritt für Schritt  im Alltag und Beruf A1.1, wyd. Hueber

kontynuacja od rozdz. 5

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Wtorki 18:00-19:30

* w przypadku kursów kontynuujących uprzejmie proszę dodać informację od którego rozdziału rozpoczniecie Państwo naukę w semestrze letnim

Tematyka kursu:  

Tematy z życia codziennego dotyczące:

- przebiegu dnia (podejmowanych aktywności) z uwzględnieniem godzin i pór dnia

-  rozumienia i podawania godzin otwarcia sklepów, instytucji, rozpoczęcia kursu itp.

- opisywania pogody

-  rozmowy na temat wolnego czasu i hobby

- zagadnień związanych ze szkołą, kursami, dokształcaniem się

- opisywania wydarzeń minionych

Na podstawie tych tematów zostają wprowadzone następujące zagadnienia gramatyczne:

- czasowniki rozdzielnie złożone

- przyimki czasu

-  Akkusativ (biernik)

- czasowniki modalne können i wollen

- czas Perfekt

Cele kursu:

- zdobycie umiejętności komunikacyjnych w/w wymienionych tematach na czterech płaszczyznach językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisania

- zdobycie ogólnej wiedzy w wybranych zagadnieniach dotyczącej krajów niemiecko- języcznych

- ukończenie poziomu A1.1

Metody pracy:

-zajęcia w plenum z wykorzystaniem podręcznika

- zajęcia w grupach z wykorzystaniem funkcji MT „breakout rooms”

- zastosowanie platform internetowych Wordwall, Kahoot, Padlet

- metoda lekcji odwróconej (kursant  wcześniej zapoznaje się z materiałem audio lub video, który stanowi punkt wyjścia do nowej lekcji)

Forma zaliczenia końcowego:

Gramatyczno-leksykalny test końcowy w formie pisemnej

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się