Program A2 A

Temat

Konwersacje

Słownictwo

Gramatyka

Jak?

ME & YOU (Przedstawiamy się)

-Powitania

-Porównujemy się

-Spotkania

-dialogi przy pierwszym spotkaniu

-zadajemy podstawowe pytania dotyczące innych

-krótka rozmowa telefoniczna

-profesje

-popularne czasowniki

-przymiotniki opisujące uczucia

-czas Present Simple

-propozycje

-teksty

-dialogi audio

-wywiady na ulicy (BBC)

-vlog

-ćwiczenia

LIFESTYLE (Styl życia)

-Bez czego nie można żyć

-Twój styl życia

-Posiłki w restauracji

-Indiański wyścig

-rozmawiamy o diecie I posiłkach

-rozmawiamy o tym co dla nas ważne

przygotowujemy polskie menu

-rozmawiamy o ważnych wydarzeniach

-rozwiązujemy quiz

-napoje i potrawy

-codzienne czynności

-w restauracji

-rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

-przysłówki częstotliwości

-zwroty potrzebne przy zamawianiu posiłku

-teksty

-dialogi audio

-podcast

-quiz

-vlog

-ćwiczenia

-program dokumentalny BBC

HOME (Dom)

-Zapraszamy do domu

-Zagracone

-Prezenty powitalne

-Sąsiedzi

-opisujemy dom I mieszkanie

-popularne przymiotniki

-przyjmujemy gości

-rozmawiamy o naszym sąsiedztwie

-dom i wyposażenie

-popularne przymiotniki

-wyrażenia i zwroty grzecznościowe

-zaimki wskazujące

-czasownik have got

-zwroty potrzebne przy zapraszaniu i przyjmowaniu gości

-teksty czytane

-quiz, kwestionariusz

-vlog

-ćwiczenia

-wywiady na ulicy (BBC)