Data publikacji w serwisie:

Uniwersytecki konkurs języka łacińskiego

Studium Językowe UAM zaprasza studentów grup lektoratowych (uczęszczających  na zajęcia z języka łacińskiego w wymiarze nie większym niż 180 godzin) do wzięcia udziału w organizowanym po raz piąty UNIWERSYTECKIM KONKURSIE JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO sprawdzającym znajomość sentencji, zwrotów i rozmówek łacińskich.

Uczestnicy konkursu zmierzą się w dwóch etapach:

  • pisemnym, który odbędzie się 25 marca 2023 roku o godzinie 10.00 w Collegium Heliodori Święcicki.
  • ustnym, planowanym na 22 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.00 w Collegium Heliodori Święcicki.

Na etapie pisemnym uczestnicy będą mierzyć się z zestawem rozmaitych zadań sprawdzających:

- znajomość sentencji i rozmówek łacińskich w ich oryginalnym brzmieniu oraz polskim tłumaczeniu,

- umiejętność oznaczania akcentu w sentencjach zapisanych w metrum wierszowym.

15 osób z najwyższym wynikiem zmierzy się w etapie drugim – ustnym, w czasie którego uczestnicy wylosują zestaw pytań sprawdzających znajomość sentencji w wersji oryginalnej i polskiej, jak i szeroko rozumianego kontekstu, dookoła którego zostały one zbudowane. Sprawdzona również zostanie umiejętność odczytania sentencji, w których oznaczony został iloczas.

Wstęp na konkurs po okazaniu legitymacji studenckiej.

Zestaw sentencji obowiązujących na oba etapy:  TUTAJ

Regulamin konkurs: TUTAJ

Chętnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa u prowadzących lektoraty z języka łacińskiego lub na adres mailowy sentencje22@wp.pl. Zapisujących się drogą mailową prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz kierunku studiów.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Sentencje łacińskie 20.12.2022 Kamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Sentencje łacińskie(390.1 KB)
Regulamin 20.12.2022 Kamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Regulamin(241.7 KB)