Certyfikat biegłości językowej

Szanowni Państwo w okresie od 21.12.2023 do 31.12.2023 nie będą przyjmowane wnioski o certyfikat, nie będą też wydawane certyfikaty. W wyjątkowych przypadkach będzie można uzyskać zaświadczenie u Koordynatora Wydziału.

Student studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, rozpoczynający studia od roku akademickiego 2013/2014, po ukończeniu lektoratu z języka obcego przewidzianego w programie studiów, zobowiązany jest do złożenia egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2. Zdany egzamin upoważnia do otrzymania certyfikatu biegłości językowej.

Certyfikat nie przysługuje studentom, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z lektoratu oraz egzaminu certyfikacyjnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu biegłości językowej.


Certyfikat biegłości językowej (wydawany wyłącznie w języku polskim)

Na wniosek studenta Studium Językowe UAM wydaje odpłatnie Certyfikat biegłości językowej na podstawie zdanego przez studenta egzaminu certyfikacyjnego.
Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 20 zł.

Jak otrzymać certyfikat?
1. Złóż wniosek w sekretariacie Studium Językowego UAM p. 317 - wnioski są przyjmowane zgodnie z godzinami otwarcia sekretariatu dla studentów. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w sekretariacie w p. 317, wniosek można:

- wysłać w formie skanu, (PDF,JPEG) na adres: kris.j@amu.edu.pl

- wrzucić do skrzynki wiszącej przy drzwiach sekretariatu (p. 324).


2. Na podstawie wniosku otrzymasz informację na adres e-mail o wygenerowanej płatności (system USOS/płatności FK), następnie dokonaj płatności za wydanie certyfikatu poprzez system USOS i prześlij potwierdzenie płatności na adres kris.j@amu.edu.pl

3. O możliwości odbioru certyfikatu zostaniesz poinformowana/y drogą mailową (w ciągu 2 tygodni od dnia uiszczenia opłaty).

Osoba do kontaktu:

mgr Krzysztof Janczak, kris.j@amu.edu.pl

W celu uzyskania zaświadczenia w języku angielskim należy skontaktować się z koordynatorem wydziału: https://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/koordynatorzy-usos

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie certyfikatuObowiązującyKamil Petryk
DOC
Pobierz DOC Wniosek o wydanie certyfikatu (155.5 KB)