12 IX Powęska

Nazwa kursu:

B2/C1

Prowadzący:

mgr Monika Powęska

Adres mailowy:

pomonik@gmail.com

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

Język angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2+

Podręcznik:

English File Advanced/ Advanced Plus

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 12.09. - 23.09.

Tematyka kursu:

Kurs jest realizowany w oparciu o podręcznik English File oraz materiały własne lektora.

Cele kursu:

Kurs ma na celu wszechstronny rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) ze szczególnym wskazaniem na komunikację. Kursanci ćwiczą mówienie w parach, grupach i samodzielnie wyrażają opinie na tematy z podręcznika (wykorzystując poznane słownictwo i struktury gramatyczne).

Planowane efekty kształcenia:

Kursant potrafi swobodnie wypowiadać się na tematy omawiane w podręczniku; zna słownictwo i struktury gramatyczne oraz stosuje je w praktyce; rozumie wypowiedzi (w formie pisanej i mówionej) oraz potrafi się do nich odnieść; ma praktyczne umiejętności, potrzebne do komunikacji w sytuacjach życiowych (np. rozmowa o pracę, rozmowa z lekarzem itp.)

Metody pracy:

Praca samodzielna, w grupach i parach; czytanie, słuchanie, oglądanie krótkich materiałów filmowych, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych; metoda klasy odwróconej ( przygotowanie przed lekcją), ćwiczenia na komunikację i wyrażanie opinii

Forma zaliczenia końcowego:

Test