26 IX Jeżewska

Nazwa kursu:

Język włoski dla początkujących

Prowadzący:

mgr Magdalena Jeżewska

Adres mailowy:

magje@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

polski/włoski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Brak wymagań

Podręcznik:

Nuovo Progetto Italiano 1 (wybrane elementy)

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 26.09 - 07.10

Tematyka kursu:

Przedstawianie się, narodowości, pochodzenie, praca, rodzina, opis osoby (wygląd, cechy charakteru);

Rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, czas teraźniejszy, czasowniki regularne i nieregularne, przyimki;

Cele kursu:

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia. Umiejętność bezproblemowego porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Planowane efekty kształcenia:

Kursant potrafi się przedstawić oraz zapytać o czyjeś imię. Formułuje pytanie o samopoczucie i potrafi na nie odpowiedzieć. Umie przedstawić kolegę/koleżankę, opisuje wygląd zewnętrzny i charakter. Formułuje pytanie o narodowość i umie na nie odpowiedzieć. Rozmawia o pracy. Prowadzi konwersację (opowiada, pisze) o czasie wolnym.

Metody pracy:

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na słuchanie i rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes

Techniki pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;

Konwersacje – wypowiedzi na zadany temat,

Konwersacje – pytanie/odpowiedź

Metoda ćwiczeniowa – wspólna analiza materiału gramatycznego oraz wykonanych ćwiczeń;

Wspólne ćwiczenia online;

Forma zaliczenia końcowego:

Test Word jako zadanie na platformie Teams (tylko, jeśli kursanci wyrażą takie życzenie)