26 IX Frąckowiak

Nazwa kursu:

Język rosyjski ogólny. Poziom A0 (początkujący).

[grupa dla osób, które nigdy nie uczyły się języka rosyjskiego]

Prowadzący:

mgr Małgorzata Frąckowiak

Adres mailowy:

mfrack@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarnie

Język zajęć:

rosyjski i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

brak

Podręcznik:

Wrzesińska Anna, От А до Я. Kurs języka rosyjskiego. Dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw. A1.

+ autorskie materiały wykładowcy

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 26.09 - 07.10

Tematyka kursu:

  1. rosyjski alfabet: nauka czytania i pisania;
  2. podstawowe konstrukcje językowe, niezbędne do formułowania prostych wypowiedzi (pytanie, twierdzenie, przeczenie).

Cele kursu:

wypracowanie poszczególnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) niezbędnych do podstawowej komunikacji w codziennych sytuacjach.

Planowane efekty kształcenia:

Po skończeniu kursu kursant potrafi:

  1. przeczytać prosty tekst i sformułować prosty tekst pisany;
  2. uczestniczyć w prostej sytuacji komunikacyjnej;
  3. w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie i o kimś innym.

Metody pracy:

nastawione na realizację podejścia komunikacyjnego

Techniki pracy:

różnorodne ćwiczenia i zadania nastawione na rozwijanie poszczególnych sprawności językowych z naciskiem na ich komunikacyjne znaczenie.

Forma zaliczenia końcowego:

na podstawie uczestnictwa w zajęciach