Nazwa kursu:

Język niemiecki poziom B1+ kontynuacja zajęć po semestrze letnim

Prowadzący:

mgr Anastazja Korska

Adres mailowy:

anastazja.korska@gmail.com

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

niemiecki, polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1+ kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru

Podręcznik*:

Menschen B1 zaczniemy od rozdziału nr 11 (Podręcznik posiada 24 rozdziały. Zbliżamy się do połowy podręcznika. Dlatego oznaczyłam nasz poziom jako B1+)

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środy w godz. 18.30 – 20.00

Tematyka kursu:

opieram się na podręczniku Menschen na poziomie B1+. Poruszane tu tematy dotyczą życia codziennego. W podręczniku są poruszane m.in. następujące tematy: sytuacje związane z życiem zawodowym, atmosfera w  miejscu pracy; jaki wpływ ma sport na życie; co oznacza szczęście; jakie imprezy okolicznościowe organizowane są w zakładzie pracy, dokształcanie się, ogólne zasady przy rozmowach kwalifikacyjnych, polityka i społeczeństwo.

Cele kursu:

poszerzenie słownictwa i ćwiczenie struktur gramatycznych na poziomie B1+ (spójniki zdań podrzędnych,zdania ze spójnikami wieloczłonowymi, Konjunktiv II Plusquamperfekt, przyimki łączące się z Genitiv, imiesłowy,  rozumienie tekstów pisanych i tekstów ze słuchu).

Planowane efekty kształcenia:

umiejętność uczestniczenia w dyskusji na tematy związane z życiem codziennym, umiejętność wypowiadanie własnego zdania na poruszane tematy w podręczniku Menschen B1 oraz na przygotowane przeze mnie zagadnienia, które wprowadzam tekstami z innych źródeł.

Metody pracy:

praca z podręcznikiem Menschen na poziomie B1, praca z podręcznikami do nauki gramatyki (Repetytorium Bęzy; Grammatik A. Kryczyńska-Pham, J.Łuczak; Wielka Gramatyka Języka Niemieckiego E.Chabros, J.Grzywacz; Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik Dreyer/Schmitt, Niemiecki w tłumaczeniach J. Plizga, materiały własne)

Forma zaliczenia końcowego:

jeżeli uczestnicy życzą sobie, przygotowuję test gramatyczno – leksykalny.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy, że klikniesz poniżej:

zapisz sięW razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl