Nazwa kursu:

Niemiecki A1 (Dla tych , którzy uczyli się kiedyś, lecz niewiele pamiętają)

Prowadzący:

Beata Nowakowska

Adres mailowy:

beanowa@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online Platforma Teams

Język zajęć:

Niemiecki (uzupełniany językiem polskim)

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Podstawowa wiedza (po 30 godzinach nauki )

Podręcznik:

Menschen A1.2 (S. Evans, A. Pude, F.Specht)

wyd. Hueber

Termin/godzina zajęć:

czwartek.g. 18.30-20.00

Tematyka kursu:

Tematy z życia codziennego dotyczące zagadnień takich jak:

-przedstawienie siebie (rodzinny, zawodu, hobby, planów etc.)

- wykształcenia i pracy zawodowej,

-radzenia sobie w sytuacjach codziennych (sklep, dworzec, lotnisko, umawianie terminów spotkań etc.)

Cele kursu:

Zdobycie umiejętności komunikacyjnych w wyżej wymienionych tematach na czterech płaszczyznach językowych ( sprawność mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania)

Planowane efekty kształcenia:

Kursant odświeży oraz ugruntuje poznane wcześniej podstawowe umiejętności językowe, które pozwolą mu wykorzystać znajomość języka w typowych sytuacjach życia codziennego.

Metody i techniki pracy:

- zajęcia w plenum z wykorzystaniem podręcznika wyświetlanego przez lektora

- praca samodzielna z dodatkowymi materiałami dostępnymi online

- praca w grupach

- zastosowanie platform e-learningowych Wordwall, Kahoot, Quizlet.

Forma zaliczenia końcowego:

Test (Forms)

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy, że klikniesz poniżej:

zapisz sięW razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl