Nazwa kursu:

Kurs języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ kontynuacja

Prowadzący:

mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz

Adres mailowy:

beatabal@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarnie w siedzibie SJ UAM, ul. Grunwaldzka 6

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

Speakout B1+ 3rd edition

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środa godz. 16.30 – 18.00

Tematyka kursu:  

Rozmowy na temat pracy, polityki, wiadomości z kraju i ze świata, rozrywki itp. Zagadnienia gramatyczne: czasy, okresy warunkowe, formułowanie pytań czasowniki modalne.

Cele kursu:  

Ćwiczenie wypowiedzi ustnych (w tym dialogów), wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych oraz wyjaśnianie problemów gramatycznych, wprowadzanie i ćwiczenie nowego słownictwa, pisaninie prac pisemnych np. list motywacyjny, recenzja itp. oraz przygotowywanie wypowiedzi ustnych, ćwiczenie słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Planowane efekty kształcenia:

Podniesienie kompetencji językowych na poziomie B1 z zakresu języka ogólnego, przełamanie bariery językowej, osiągnięcie swobody wypowiedzi oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach, doskonalenie znajomości gramatyki i słownictwa, osiągnięcie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Metody pracy:

praca z podręcznikiem wiodącym oraz zadania na platformie e-learningowej, czytanie opowiadań oraz artykułów w języku angielskim, oglądanie krótkich filmów w wersji oryginalnej, programów BBC oraz TED talks, słuchanie podcastów.

Forma zaliczenia końcowego:

Testy z poszczególnych partii materiału, wcześniej przygotowane wypowiedzi ustne, dialogi oraz formy pisemne.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się