Nazwa kursu:

Kurs ogólny na poziomie B1 intermediate rozwijający wszystkie umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację

Prowadzący:

mgr Agnieszka Landowska

Adres mailowy:

agnisla@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarna w siedzibie SJ UAM

Język zajęć:

język angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A2

Podręcznik:

Speakout B1  3rd Edition

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

czwartek godz.16.25-17.55

Tematyka kursu:

życie rodzinne i zawodowe, nawiązywanie relacji, podróże, film, psychologia, zdrowie

Cele kursu:

- nacisk na poprawną i płynną komunikację w języku angielskim,

- rozwój i utrwalenie słownictwa w kontekście realizowanych tematów zajęć,

- rozwój umiejętności rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu,

- zbudowanie większej pewności siebie i spontaniczności w komunikowaniu się w języku docelowym.

Planowane efekty kształcenia:

-sprawne porozumiewanie się w języku docelowym w sytuacjach życia codziennego,

- tworzenie wypowiedzi na tematy zrealizowane w trakcie zajęć z wykorzystaniem nowych wyrażeń i zwrotów w języku angielskim,

- bardziej spontaniczne wypowiadanie się na różne tematy z zachowaniem poprawności językowej,

- umiejętne włączenie się do dyskusji, przedstawienie własnego punktu widzenia

Metody pracy:

sprzyjające naturalnej komunikacji (praca w grupach i praca w parach), dyskusja, praca z tekstem, zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego studenta

Forma zaliczenia końcowego:

test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się