Nazwa kursu:

Kurs j. angielskiego poziom B1 – semestr 1

Prowadzący:

mgr Katarzyna Remblewska

Adres mailowy:

katarzyna.remblewska@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 godzin/semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalna na platformie MS Teams

Język zajęć:

j. angielski, sporadycznie j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs

A2

Podręcznik:

Speakout 3rd edition, poziom B1, Student's Book + Workbook, rozdziały 1 - 3

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środa godz. 16.30 – 18.00

Tematyka kursu:

Kurs jest realizowany w oparciu o podręcznik oraz materiały własne lektora.

Cele kursu:

  • Rozwijanie czterech sprawności językowych na poziomie B1– mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie.
  • Rozwijanie i utrwalanie wiedzy z zakresu gramatyki j. angielskiego oraz słownictwa w kontekście realizowanych tematów zajęć.
  • Nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w j. angielskim.

Planowane efekty kształcenia:

Słuchacz skutecznie posługuje się językiem angielskim w sytuacjach objętych programem kursu z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych i słownictwa.

Metody/techniki pracy:

Praca w oparciu o podręcznik – praca indywidualna (praca z tekstem, słuchanie, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne), praca w parach, dyskusje na forum grupy.

Forma zaliczenia końcowego: Test

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się